Synbarhet och risk

Synbarhet och risk

Risk (R) definieras som sannolikheten (P) att en olycka sker multiplicerat med konsekvenserna (C) av olyckan. R = P x C. I en trafiksituation är det fler faktorer som påverkar personlig synbarhet och risknivån, exempelvis vägens skick, väder- och ljusförhållanden, förarens ålder och hälsa, komplexiteten i trafiksituationen och fordonets hastighet. Genom att använda lämpliga synbarhetshjälpmedel som varselplagg eller andra reflekterande produkter kan sannolikehten att en olycka inträffar normalt sett reduceras kraftigt.

R = P x C

Nästa avsnitt ->