Standarder

Synbarhetsprodukter är personlig skyddsutrustning (PSU) som bärs av personer av hälso- och säkerhetsmässiga skäl. Synbarhetsprodukter som säljs på marknaden inom EU måste vara CE-märkta och certifierade enligt gällande standard. Nedan följer en överskådlig sammanfattning kring rådande standarder för synbarhetsprodukter.

Synbarhetsplagg för högrisksituationer (Yrke)

Synbarhetsplagg som varselvästar ökar säkerheten för användaren i och med att plagget ökar användarens synbarhet vid exempelvis högtrafikerade vägar. På arbetsplatser måste arbetsgivaren göra en riskbedömning för att kunna förse anställda med rätt plagg. EN ISO 20471 är produktstandarden för högrisksituationer och den har ersatt den gamla standarden EN 471. Läs mer om skillnaderna mellan dessa standarder här.

Standarden EN ISO 20471 delas in i tre olika klasser:

 

Class-1.1

 

 

EN ISO 20471 Klass 1. Förser användaren med lägsta nivån av synbarhet inom EN ISO 20471 och bör endast användas där risknivån är låg. Kraven för den flourescerande ytan möjliggör användning av andra färger och textiler för att exempelvis kunna markerka olika funktioner och roller på ett tydligare sätt.

 

 

 

 

Class-1

 

 

EN ISO 20471 Klass 2. Erbjuder avsevärt bättre skydd jämfört med ett Klass 1-plagg. Dessa plagg ger oftast tillräckligt skydd för de flesta arbetsplatser och arbetsförhållanden. Exempelvis vid byggarbetsplatser, parkeringsplatser, flygplatser, hamnar eller järnvägar.

 

 

 

 

Class-3

 

 

EN ISO 20471 Klass 3. Förser användaren med högsta nivån av skydd och är därför lämpad där risknivån är hög som exempelvis vid högtrafikerade vägar.

 

 

 

 

 

I tillägg kan synbarhetsplagg även erbjuda andra säkerhetsfunktioner som styrs av andra standarder. Exempelvis kan ett synbarhetsplagg även certifieras enligt ISO 14116 vilket är standarden för begränsad flamspridning.

Synbarhetsplagg för lågrisksituationer (Sport/Fritid)

Sport_Leisure

 

 

Reflexvästar som inte används för yrkesbruk CE-märks till standarden EN 1150. Plaggen inom denna standard förser inte användaren med samma synbarhet som godkända Klass 2- och Klass 3-västar inom EN ISO 20471 gör. Denna standard delar inte in produkterna i olika klasser utan produkterna väljs istället utifrån användarens längd.

 

 

 

 

Reflextillbehör

Reflective-Accessories

 

 

 

Reflextillbehör (exempelvis hängreflexer, klistermärken, slap wraps, magnetreflex) är tänkta att användas för att göra användaren mer synbar vid mörker. Standarden för dessa produkter är EN 13356 och den bestämmer minimumkrav som krävs för att dessa typer av produkter ska vara godkända. Standarden gäller inte för av plagg.

 

 

 

Nästa avsnitt ->