Produktutveckling och kvalitetskontroll

Reflectil säljer säkerhet, våra återförsäljare säljer säkerhet och användarna köper säkerhet. Därför är det viktigt för oss att ta ansvar och att göra det som krävs för att alla ska känna sig säkra med produkter från Reflectil.

 

Produktuveckling och tester hos Reflectil

Vi har utrustning för att utveckla och kontrollera våra produkter.

Med en reflektometer kan vi kontrollera att reflexmaterialet har det som krävs för standarderna EN ISO 20471 och EN 1150.

Med ett mikroskop kan vi kontrollera att glaspärlorna håller tillräcklig kvalitet för att stå emot tvätt och slitage.

kontroll7
 

 

 

 

 

 

De definierade flourescerande färgerna inom standarderna EN ISO 20471 och EN 1150 ska vara definierade inom en specifik ”färgruta”. Med en spektometer mäter vi och kontrollerar att färgerna och luminansfaktorerna för bakgrundsmaterialet håller sig inom standardernas krav.

 

 

 

 

Det är också viktigt att inte bara kontrollera produkterna när de är nya. Vi gör därför kontinuerliga tester av materialen efter att de har använts och tvättats för att kunna verifiera att de håller rätt kvalitet över tid.

Reflectil – För din säkerhet!

Nästa avsnitt ->