Hur kan man säkerhetsställa att en produkt verkligen är CE-märkt?

Du kan säkerhetsställa att en produkt har blivit certifierad och korrekt dokumenterad enligt en utav produktstandarderna för synbarhet genom att följa nedan steg.

 

1. Tillverkaren måste märka plaggen med en etikett med följande informationCE_etikett:

 • Namn på tillverkaren
 • Artikelnummer
 • CE-märke
 • Standard och korrekt symbol för standarden (så kallat piktogram)
 • Rekommenderat antal tvättar

 

 

2. En användarinformation måste följa med produkten som ska innehålla:user_info_EN

 

 • Namn på tillverkaren
 • Förklaring av symbolerna som finns med på plaggets etikett
 • Användarbegränsingar

All information måste stå på det lokala språket där produkten skall användas.

 

3. För varje produkt måste leverentören kunna framvisa ett godkänt certifikat som innehållerCertificate_small

 • EC-type
 • Namn på tillverkaren
 • Korrekt produktreferens
 • Certifikatet ska vara utfärdat av ett godkänt organ, som intygar att informationen på plaggets etikett och användarinformation är korrekt.

 

 

 

 

Nästa avsnitt ->