Att synas – både dag och natt

Synbarhet vid dag och mörker

De två grundkomponenterna i en reflexväst är flourescerande bakgrundsmaterial samt reflexmaterial. Det flourescerande bakgrundsmaterialet ger synbarhet vid dagtid och reflexmaterialet ger synbarhet vid belysning i mörker. Kombinationen av dessa två material gör att användaren får en ökad synbarhet under hela dygnet. Det finns även vissa material som kombinerar flourescerande och reflekterande egenskaper.

Det mänskliga synsystemet är en komplex vetenskap. Det finns många olika aspekter involverade när en person upptäcker ett objekt fram tills att personen kan identifiera exakt vad det är för något. I arbetet när man tar fram standarder för synbarhetsprodukter är formigenkänning och rörelseidentifiering centrala frågor som man jobbar utifrån. Genom att kombinera flourescerande och reflekterande material tillsammans med designkrav kan man få fram rätt plagg för rätt syfte.

 

Fluorescent-ColoursFlourescerande färger

Flourescerande material är material som absorberar UV-ljus. UV-ljus är inte synbart för det mänskliga ögat men materialet avger ljus i en längre våglängd som är synbart för människan. Den mest slående effekten av flourescens uppfattas vid gryning och skymning. Vilka färger som är godkända framgår av standarderna och det är upp till användaren att välja den färg som har mest kontrast mot omgivningen. Exempelvis är det bättre att ha en orange varselväst om man jobbar i snö eftersom det ger en tydligare kontrast jämfört med en gul varselväst i detta fall.

 

 

 

Reflexmaterial

Retroreflektivt material är material som reflekterar ljus tillbaks till ljuskällan. Användning av reflexmaterial ger användaren extra god synbarhet vid mörker. Bäst effekt erhålls man har en liten vinkel mellan ljuskälla och observatör relativt materialet. Minimumkrav för reflexmaterial framgår av standarderna. Nuvarande teknologi tillåter både prismareflex samt reflex uppbyggda av glaspärlor.

Nästa avsnitt ->