Returhantering

Vid en retur (ej reklamation, se separat information) där en vara antingen beställts fel eller levererats fel och skall sändas åter till Reflectil, ber vi dig följa följande korta instruktion;

1. Vänligen ring Reflectil innan varorna sänds tillbaks, så vi vet att varorna är på väg.

2. Om det är Reflectil som levererat fel vara, bekostar vi returfrakten. Vi sänder dig då en retursedel via e-mail samt ordnar med upphämtning hos dig.

3. Om det är du som beställt fel, bekostar du returfrakten tillbaks till Reflectil.

4. Sänd med en kopia på följesedeln från Reflectil (så vi vet vilken order varorna avser).

5. Sänd med en kommentar varför det blir en retur (se nedan).

6. Ange dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig om något är oklart (se nedan).

7. För att vi skall kunna ta emot varor som en retur är det viktigt att de kommer förpackade såsom de leverats (obruten förpackning) så att de kan läggas tillbaks på lager.

Ladda ner underlag för retur här >>