2018-02: Kunder som vill ha pappersfaktura

 

Fr o m 1 mars 2018 kommer vi att ta ut en avgift på 29 kr/faktura för de som önskar pappersfaktura.