2018-02: Därför skall du välja ett original från Reflectil istället för en kopia

 

 

Reflectil står i främsta ledet när det gäller utveckling av nya produkter samt uppfyllnad av gällande standarder och normer!
Tyvärr i ledarens kölvatten dyker alltid mindre nogräknade leverantörer upp som försöker kopiera dess produkter.
 Följ denna länk för mer läsning!