2017-06: Reflectil leverantör till Tullverket

Då tackar vi Svenska Tullen för förtroendet att få leverera våra varselprodukter under ett antal år genom den vunna upphandlingen!

”Det är inte bara Tullverket samt Polisen som uppskattar Reflectils specialprodukter, förfrågningar och samarbete sker även i dagsläget med andra myndigheter som t.ex. Försvarsmakt, Kustbevakning m.fl. Reflectil har kunnandet att producera det kunden önskar och förståelsen att sätta sig in i deras produktbehov. Detta i kombination med att vi har våra egna fabriker gör att vi snabbt kan ställa om och anpassa oss till dessa behov samt ligga i framkant när det gäller produktutveckling med mera.”

Säger Reflectil Sveriges VD Tony Sundberg

Reflectil står för Kvalité och användbarhet in i minsta detalj