2016-08: Rekrytering av ny Country Manager

Tony Reflectil
Vi välkomnar Tony Sundberg in i Reflectilgruppen som ny Country Manager för Reflectil Sverige. Tonys kvalifikationer och erfarenheter kommer framförallt från den svenska Försvarsmakten samt olika säljrelaterade ledarroller inom företag i den privata sektorn. Rekryteringen är ytterligare ett steg i rätt riktning för Reflectils tillväxtplaner där vi tidigare även ökat antalet anställda inom kundsupport, lager, marknad och sälj. Allt för att kunna ligga i framkant med våra produkter, öka närvaron på marknaden samt erbjuda våra kunder den bästa servicen.

Petter Högvard, ägare av Reflectil, har tidigare haft rollen som Country Manager i Sverige men hans nya roll blir Managing Director för Reflectil-gruppen som består av ett produktionsbolag i Portugal, ett kontor i Kina samt säljkontor i Norge, Portugal och Sverige. Läs mer om Reflectil här.

Vårt kontor är beläget i Kungälv, 15 minuter norr om Göteborg, och där är vi nu åtta stycken anställda. Klicka här för att se alla som jobbar hos oss och våra kontaktuppgifter.