2016-03: Information om ny Ordningsvaktsväst

Under hösten fick Reflectil information om önskemål att ta fram en ny kort uniformsväst för ordningsvakter. Utifrån denna information har vi utvecklat en ny modell som möter branschens önskemål.

Branschen har kontakt med Polismyndigheten om en eventuell revision av FAP 692-1. Den nuvarande författningen kräver en uppdatering av norm och tillägg i bärandeföreskrift där EN ISO 20471 klass 1-västar också finns med utöver befintliga klass 2- och klass 3-västar.

Modell 123 OV:
I nuläget lagerför Reflectil ordningsvaktvästar enligt gällande FAP 692-1. I tillägg kommer vi även lagerföra den nya korta modellen så snart författningen är ändrad och klar. Några återförsäljare är så säkra på utfallet av revideringen att man redan har valt att marknadsföra modell 123 OV. Kontakta oss för mer information.123 ny ordningsvaktväst kort

 

Modell 123 FM:
Denna väst med svart platta kan användas till utmärkning inom flera områden. Kontakta oss för mer information.

Väktarväst ny kortare modell