Risikovurdering

For at du skal være i stand til å velge riktig PPE (PVU), må en risikovurdering først gjennomføres.

Risiko er definert som P x C, hvor P er sannsynligheten for at en ulykke skal inntreffe og C er alvorlighetsgrad og utfallet av ulykken. Sannsynligheten for at en ulykke skal inntreffe består av et mangfold av gjensidig avhengige faktorer som brukeratferd, bilens hastighet, trafikkompleksitet, værforhold, tiden brukeren oppholder seg i et bestemt miljø ,eller andre stedsspesifikke faktorer som bare kan vurderes på stedet.
Den eksakte produktløsning med design, materialvalg og fargekombinasjoner skal samsvare med de spesifikke risikoer og kravene til den vurderte arbeidssituasjonen en arbeidstager er utsatt for. Arbeidsgiver er forpliktet til å gjennomføre denne risikovurderingen på arbeidsplassen for å påse at arbeidstakerne er utstyrt med nødvendige klær og beskyttelse i arbeidstiden.

R = P x C

Neste avsnitt ->