Personlig verneutstyr og CE-merking

Slik kan man enkelt kontrollere om et plagg er godkjent:

1. I plagget skal det finnes en etikett som minimum skal inneholde følgendeCE_etikett:

  • Produsentens navn
  • Modell/artikkelnummer
  • CE-merke
  • Symbol for gjeldende norm
  • Vaskeanvisning
  • Størrelse med symbol

 

 

2. Sammen med plagget skal det finnes en brukerveiledning som bl a skal inneholde:user_info_EN

 

  • Produsentens navn
  • Forklaring på symbolene i etiketten
  • Begrensninger for bruken
  • Brukerveiledningen skal være på norsk

 

3. Leverandøren skal kunne fremvise et sertifikat som et godkjent organ har utstedtCertificate_small

Hver enkelt artikkel skal ha et sertifikat og opplysningene i sertifikatet skal overensstemme nøyaktig med informasjonen på etiketten og brukerveiledningen.

 

 

 

 

Neste avsnitt ->