Å synes – både dag og natt

De to viktigste komponentene i en refleksvest er fluoriserende bakgrunnsmateriale og reflekterende materiale. Det fluoriserende bakgrunnsmaterialet (stoffet) gir synbarhet på dagtid og det reflekterende materialet gir synbarhet i mørket. Det er kombinasjonen av disse materialene som gir 24 timers synbarhet!

Synlighet

Det menneskelige visuelle systemet er komplisert. Det er mange sanser som er involvert fra en person først oppdager et objekt til hun/han kan identifisere nøyaktig hva noe er. I dagens arbeid med å lage normer er form og bevegelse sentrale begreper. Ved å kombinere egenskapene til fluoriserende og reflekterende materialer sammen med designkrav kan riktig plagg til rett formål konstrueres.

Fluorescent-ColoursFluoriserende Farger

Fluoriserende materialer som benyttes i personlig verneutstyr, er materialer som
absorberer ultrafiolett lys som ikke er synlig for det menneskelige øyet. Det fluoriserende
materialet sender UV-lyset tilbake i en lengre bølgelengde som det menneskelige øyet
faktisk kan se – og som dessuten oppfattes som ”unaturlig” og avvikende. Gjennom dette
skapes en veldig god kontrast mot alle øvrige naturlige farger. Det gjør at de fluoriserende fargene stikker seg ut og gjør brukeren veldig synlig. UV-lys er bare til stede ved dagslys. Og den aller beste effekten av fluoriserende farger oppstår ved skumring og daggry. Fargene som gir synbarhet er veldig tydelig definert innenfor rammen for personlig verneutstyr (PPE) og CE-merking. Deretter er det opp
til brukeren å velge den fargen som gir best kontrast til miljøet for det tiltenkte bruksområdet. For eksempel gir fluoriserende oransje en bedre kontrast enn gul i et landskap dekket av snø.

 

Reflekterende Materialer

Reflekterende materialer er materialer som reflekterer lys tilbake til kilden.

Bruk av reflekterende materialer gir synlighet i mørket og på nattestid, og gjør brukeren synlig for bilføreren når lyset fra bilens lykter treffer brukeren. Best effekt oppnås for bilføreren når det er liten vinkel mellom lyskilden og materialet.

For bruk i PVU og CE-merkede produkter er minimums refleksjonsevne og ytelsesnivåer klart definerte. Både glassperle og prismeteknologi kan brukes til dette formålet.

Neste avsnitt ->