Reklamasjonsunderlag

Vi är tacksamma för synpunkter på våra produkter. Vi får då möjlighet att göra förändringar och förbättringar som gör produkterna än mer prisvärda.

När vi bedömer en reklamation tar vi bland annat hänsyn till hur man har följt användarinformationen och anvisningarna i plaggets etikett. En reflexväst är i första hand en personlig skyddsutrustning. Plagget får inte utsättas för en alltför hård hantering.

För att vi skall kunna göra en bra bedömning är det viktigt att vi får en skriftlig beskrivning av reklamationen.

Så här går du till väga för att reklamera en produkt

1. Kontakta oss och meddela att du vill göra en reklamation.

2. Vi sänder dig en enkel mall via e-post som du får fylla i, skriva ut och sända tillbaks tillsammans med den reklamerade varan (för att vi skall veta att den kommer från ditt företag och vad du menar är felaktigt på varan). Vi ber dig använda kommentarsfältet nertill på dokumentet för att redogöra för hur produkten använts, under hur lång tid och hur det har rengjorts och vårdats (tex tvätt- och torkmetod, antal tvättar, etc).

3. När produkten och reklamationsdokumentet anlänt hit så går vi igenom dem och gör en bedömning.

4. Vi återkommer till dig med besked på vår bedömning och förslag på lösning.

Har du frågor inför en reklamation är du alltid välkommen att kontakta oss! 

Last ner reklamasjonsunderlag her >>