Personvern

Personvernerklæring

 

Slik behandler Reflectil dine personopplysninger.

Reflectil Norge AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler. Det innebærer blant annet at vi har ansvar og plikter etter personopplysningsloven.

Reflectil Norge AS beskytter ditt personvern og dine personlige opplysninger med de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger. Du som er registrert, kan alltid kontakte oss angående vår behandling av personopplysninger, og har rett til å finne ut hvilken personlig informasjon vi behandler om deg. Du kan lese mer om dine rettigheter i denne personvernerklæring og besøke datatilsynets nettsted: www.datatilsynet.no for ytterligere informasjon om behandling av personopplysninger.

Har du ytterlige spørsmål angående vår behandling av personopplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte oss. Se kontaktopplysninger under.

Personopplysninger som behandles.

Reflectil Norge AS registrerer og behandler personlig informasjon du oppgir til oss. Eksempler på personlige data som vanligvis behandles er:

  • Firmanavn
  • Personnavn
  • Telefonnummer
  • E-postadresse

Personlige opplysninger vi samler inn er kun nødvendig for å tilby deg våre produkter og tjenester, samt å kommunisere om dette, og inngå avtaler.

Hvordan henter vi informasjon?

Reflectil Norge AS mottar informasjon direkte fra kunde eller leverandør via telefon, web, post, eller e-post.

Formålet med informasjonen som innhentes

  • For å håndtere forespørsler / bestillinger / tilbud / kundeordrer /
  • For å kunne sende informasjon om våre produkter til eksisterende kunder
  • For å kontakte kunder og tilby våre produkter
  • For å kunne motta tilbud eller inngå avtale med leverandører

Formålet er å gi deg riktig informasjon, bekreftelser og god kundeservice. Informasjonen er bare det helt nødvendige, og som du gir oss frivillig.

Sikkerhet ved behandling av personopplysninger

Reflectil Norge AS er ansvarlig i samsvar med gjeldende lov for de personopplysninger som er innsamlet og behandlet. Reflectil Norge AS system og organisasjon er slik organisert at uvedkommende ikke har tilgang til personopplysningene som behandles.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjonen lagres i vårt CRM/ERP-system og bare så lenge de oppfyller formålet med behandlingen.

Hvordan tas informasjonen bort?

Informasjonen lagres så lenge dere er kunde hos oss. Deretter vil de bare bli lagret for ulike lovkrav, som f.eks. bokføringsloven og markedsføringsloven. Når disse kravene har utløpt, vil dine opplysninger slettes.

Sletting eller endring av personopplysninger skjer iht. våre rutiner utfra hvilken type personopplysninger det gjelder.

Rettigheter

Som kunde hos Reflectil Norge AS, har du rett til å kreve en skriftlig kopi av dine personlige opplysninger. Du kan også kreve rettelser, begrensninger eller sletting av personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven

Om du tror at Reflectil Norge AS ikke oppfyller dine rettigheter iht. personvernloven, kan du klage til Reflectil Norge AS, eller evt. til Datatilsynet.

 

Kontaktinformasjon:

Har du noen spørsmål eller ønsker å kontakte oss, er du velkommen til å ringe oss på tlf. 22 76 98 00, eller sende en e-mail til: norge@reflectil.com